DOM W PURZECU K.SIEDLEC

 

autor DAMIAN FLORCZYKIEWICZ

inwestor PRYWATNY

powierzchnia 340 m2

projekt 2020

realizacja 2021- 

YY87

A R C H I T E K T U R A